Kommande utbildningar

 • Ledare men inte chef – 9 maj
 • Kundmötets framgångsnycklar – 10 maj
 • Medarbetarsamtal – 11 maj
 • Förändringsledarskap – 18 maj

Kommande nätverksträffar

 • Inköpschefer på Horda Stans – 19 maj
 • HR-chefer på Profilgruppen – 20 maj
 • LEAN-koordinatorer på Alstom/GE – 9 september
 • Produktionschefer på Gnutti Carlo – 16 september
 • Kvalitétschefer på Wilo Nordic – 19 september
 • Konstruktionschefer på Wexiödisk – 30 september

Kund söker!

 • Sök stöd för arbetsmiljöutbildning via AFA
 • Kund söker nu medarbetare för utveckling av plastproduktion
 • Kund söker nu marknadscontroller
 • Kund söker nu kvalitet- & miljöchef

Kontakta oss för mer information!