Kommande utbildningar 2018

 • Säljkurs – nivå 1                                                              06 mars
 • Projektmetodik                                                                 07 mars
 • Produktionslogistik                                                           21 mars
 • Ledare men inte chef                                                       21 mars
 • Ledarskapsutbildning – steg 1                                         12 april
 • Ny som chef                                                                     12 april
 • Strategiskt inköp                                                              16 april
 • Praktiskt ledarskap – coachande förhållningssätt            07 maj
 • Effektivt inköp                                                                   09 okt

Kommande nätverksträffar 2018

 • HR-Chefer – Xylem Water Solutions AB i Emmaboda     12 jan
 • Produktionschefer – Rottne Industrier                              19 jan
 • Inköpschefer – Lantmännen Reppe AB                            26 jan
 • Kvalitétschefer – Lantmännen Reppe AB                         01 feb
 • Leankoordinatorer – Rottne Industrier                              02 feb
 • Konstruktionschefer – Andritz i Växjö                               09 feb