Vi har god kunskap över vilka experter och organisationer som finns för utveckling av industrin.

 

IUC-nätverket

IUC Kronoberg ingår i ett nationellt nätverk. Nätverket består förnärvarande av 16 regionala IUC-bolag runt om i landet, som alla arbetar med industriell utveckling och förnyelse.

Genom det nationella nätverket har IUC Kronoberg tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Ett av dessa verktyg är TBN-Analyser vilken syftar till att kartlägga företags tillväxtpotential genom att tillsammans med företaget identifiera tre huvudprioriteringar för att skapa tillväxt. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

För mer information om IUC nätverket se: www.iuc.se

Företags- /Teknikmäklare

Genom våra långa relationer och uppbyggda kontaktnät kan vi erbjuda värdefulla kontakter emellan medlemsföretagen, mellan kvalificerade specialister inom olika verksamhetsområden och våra medlemsföretag.

Innovationsstöd & Innovationsrådgivning

Teknikcentrum har sedan 1990 medverkat i innovationsprocesser och teknikbaserat nyföretagande i nära samverkan mellan andra aktörer i innovationssystemet. Teknikcentrums kontaktnät med andra högskolor och universitet, forskningsinstitut och tekniska centra kompletterar på ett värdefullt sätt denna samverkan.

Produktivitet och Effektivisering

Effektivare produktion i tillverkningsindustrin är ett måste för att överleva på sikt. Vi har ett brett kontaktnät av resurspersoner som arbetar med effektivisering av produktionen i tillverkande företag.

Affärs- och Verksamhetsutveckling

Vi kan genom egen personal, via IUC nätverket i Sverige och våra andra etablerade nätverk och fristående konsulter erbjuda affärs- och verksamhetsutvecklingstjänster.

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling för företagen i industrisektorn är ett måste för att överleva på sikt. Vi har ett brett kontaktnät av resurspersoner som arbetar med kvalitetsutveckling inom flera branscher.

 

Kontakta oss för mer information.